54-56 Dong Da, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam. info@dongtruc.vn 0903 643 496

Category Archives: Thi công xây dựng

Thi Công Xây Dựng

Thi công xây dựng là một trong những công việc đặc biệt quan trọng khi bắt đầu bất kỳ một công trình nào. Chất lượng công trình là điều mà công ty Đông Trúc luôn theo đuổi trong mỗi dự án thi công xây dựng, đảm bảo các tiêu chuẩn, kỹ thuật thi công trong…
Read more