54-56 Dong Da, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam. info@dongtruc.vn 0903 643 496

“Công trình xây dựng có chất lượng về kết cấu xây dựng. Thiết kế mẫu mã hợp lý, đẹp.

Làm việc có trách nhiệm, có tâm huyết