Share

Alibu Resort

Alibu Resort

Hạng mục thi công – Work

  • Thiết kế trọn gói

Alibu Resort Nha Trang

Quy mô:

  • Sảnh đón : 2.552 m2
  • Bungalow : 2.534,4 m2
  • Khách sạn : 4.660 m2
  • Khu dịch vụ : 765 m2

CHỦ ĐẦU TƯ: Doanh nghiệp Toàn Hưng

Hạng mục thi công – Work

  • Thiết kế trọn gói.