Share

Amiana Resort Nha Trang

Amiana Resort Nha Trang

Hạng mục thi công – Work

  • Thiết kế và Thi công trang trí nội thất ( Design And Build )
  • Khu Spa + Tắm Bùn ( Spa Area + Mudbath Area )
  • Khu Pool Bar ( Pool Bar Area )
  • Khu Hồ Bơi ( Pool Area )

Amiana Resort Nha Trang
Amiana là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao có 113 phòng rộng rãi bao
gồm 4 loại: Deluxe Villa, Ocean Villa, Amiana Apartment và Private Ocean
Pool Villa với diện tích từ 60m2 đến 450m2, Amiana Spa rộng hơn
1.040m2, hồ bơi nước biển có diện tích 2.500m2

Amiana Resort – 5 stars ressort include 113 rooms with 4 types: Deluxe
Villa, Ocean Villa, Amiana Apartment và Private Ocean Pool Villa, Amiana
Spa which 1.040m2, lake’s square 2.500m2.
Hạng mục thi công – Work

  • Thiết kế và Thi công trang trí nội thất ( Design And Build )
  • Khu Spa + Tắm Bùn ( Spa Area + Mudbath Area )
  • Khu Pool Bar ( Pool Bar Area )
  • Khu Hồ Bơi ( Pool Area )