Share

APARTMENT MUONG THANH VIEN TRIEU

APARTMENT MUONG THANH VIEN TRIEU

APARTMENT MUONG THANH VIEN TRIEU
Design& Interior decoration
Client: Mrs Le Thu Thuy
Location: 37th Floor, OC1A Muong Thanh Vien Trieu Building, Nha Trang City
Completion: April 2022

CĂN HỘ MƯỜNG THANH VIỄN TRIỀU
Thiết kế & thi công trang trí nội thất.
Khách hàng: Bà Lê Thu Thủy
Địa điểm: Tầng 37 Tòa OC1A Mường Thanh Viễn Triều, TP Nha Trang
Hoàn thành: 04/2022