Share

Làng biệt thự mẫu KDT Mỹ Gia

Làng biệt thự mẫu KDT Mỹ Gia

Hạng mục thi công – Work

  • Thi công xây dựng và hoàn thiện khu nhà mẫu
  • Nhà phố ( Townhouse )
  • Biệt thự song lập ( Semi-detached Villas )
  • Biệt thự song lập ( Semi-detached Villas )
  • Biệt thư đơn lập ( Detached Villas )

Khu đô thị Mỹ Gia
Khu đô thị Mỹ Gia – được xem như là Phú Mỹ Hưng của Nha Trang, là một trong những dự án đô thị quy mô hàng đầu được xây dựng trong khuôn viên 181.96 ha với các biệt thự sang trọng và nhà phố hiện đại, hệ thống các công trình tiện ích xã hội phục vụ cho cộng đồng dân cư tại đây

My Gia – considered Phu My Hung of Nha Trang is one of the largest township project in Nha Trang, located within the site area of 181,96 ha with luxurious villas, modern townhouses, systems of facilities building to ensure a highest living standard for citizens.

Hạng mục thi công – Work

  • Thi công xây dựng và hoàn thiện khu nhà mẫu Thi công xây dựng và hoàn thiện khu nhà mẫu
  • Nhà phố ( Townhouse )
  • Biệt thự song lập ( Semi-detached Villas )
  • Biệt thự song lập ( Semi-detached Villas )
  • Biệt thư đơn lập ( Detached Villas )