Share

Làng Ngon

Làng Ngon

LANG NGON NHA TRANG RESTAURANT
Design & Interior decoration
Client: MOA Company Limited.
Location: 83 Nguyen Thi Minh Khai Street, Nha Trang City
Completion: April 2018

NHÀ HÀNG LÀNG NGON NHA TRANG
Thiết kế & thi công trang trí nội thất.
Khách hàng: Công Ty TNHH MOA
Địa điểm: 83 Nguyễn Thị Minh Khai-TP Nha Trang
Hoàn thành: 04/2018.