Share

Làng Sen Spa

Làng Sen Spa

LANG SEN SPA
Design & Interior decoration.
Client: Nha Trang Four Seasons Limited Company
Location: 38 Tran Phú Street, Nha Trang City
Completion: July 2019

LÀNG SEN SPA
Thiết kế & thi công trang trí nội thất.
Khách hàng: Công Ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang
Địa điểm: : 38 Trần Phú-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hòa
Hoàn thành: : 07/2019.