Share

Blog Parallax

Blog Parallax

Tuyển dụng Nhân viên giám sát công trình

Giám sát công việc thi công của các nhà thầu xây dựng Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shopdrawing và biện pháp thi công được phê duyệt Nắm vững các yêu cầu chất lượng, đảm bảo nhà thầu […]

Read more

7 phong cách thiết kế nội thất lên ngôi 2023

Theo các chuyên gia, những xu hướng thiết kế nội thất này có thể sẽ trở nên thịnh hành trong năm 2020. 

Read more