Share

Pizza 4P’s

Pizza 4P’s

PIZZA 4P’S NHA TRANG
Interior decoration
Client: PIZZA 4PS Corporation
Location: 26-28 Tran Phu Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Completion: Jan 2020

PIZZA 4P’S NHA TRANG
Thi công trang trí nội thất.
Khách hàng: Công Ty Cổ Phần PIZZA 4PS
Địa điểm: 26-28 Trần Phú -TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hòa
Hoàn thành: 01/2020