Share

Resort Giao Hưởng Xanh

Resort Giao Hưởng Xanh

Symphony Resort
Interior decoration
Client: MOA Limited Company
Location: Lam Sinh Area, Ward 5 – Da Lat City
Completion: Apr 2022

RỪNG GIAO HƯỞNG
Thi công trang trí nội thất
Khách hàng: Công Ty TNHH MOA
Địa điểm: Khu Lâm Sinh, Phường 5 – TP. Đà Lạt
Hoàn thành: 04/2022