Share

The Arena

The Arena

THE ARENA
Interior decoration
Client: Tran Thai Cam Ranh Joint Stock Company
Location: Lot TT13,D14d,Lot TT9b, Nguyen Tat Thanh Boulevard, Arena 4 the Northern of Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province.
Completion: Aug 2022

THE ARENA
Thi công trang trí nội thất.
Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Trần Thái Cam Ranh
Địa điểm: Lô TT13, Lô D14d, Lô TT9b, Khu 4, KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
Hoàn thành: 08/2022